Wyjazd sylwestrowy KRYNICA ZDRÓJ

Kry­nica Zdrój — Syl­we­ster 2018 Ter­min: 29.12.2018 – 01.01.2019 – cztery dni na nar­tach lub wy­po­czynku. Cena: 500 zł/os, wer­sja bez trans­portu 450 zł/os Re­gion nar­ciar­ski Je­den z naja­trak­cyj­niej­szych re­gio­nów nar­ciar­skich w Pol­sce z grupą wcią­gów Ja­wo­rzyna Kry­nicka — 7 wy­cią­gów i 7 tras — oraz z grupą Sło­twiny Arena — 3 wy­ciągi, 10 tras. Więk­szość tras sztucz­nie...
więcej

FRANCJA CHAMONIX

FRANCJA – Chamonix Cena: 2 350 zł. Je­dyni w Pol­sce! Zniżki dla ju­nio­rów i seniorów Ter­miny: 22.03 do 31.03.2019 r. i 30.03 do 06.04.2019 r. Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódź, War­szawa za do­płatą 100 zł. 6-DNIOWY KARNET Mont Blanc Unli­mi­ted­pass w ce­nie! Do­lina Cha­mo­nix, Me­gave, około 700 km tras Upust dla se­nio­rów 150 zł — róż­nica...
więcej

FRANCJA TRZY DOLINY

FRANCJA — TRZY DOLINY Cena 2 200 zł naj­ta­niej w Pol­sce ! Les Me­nu­ires – Val Tho­rens – Me­ri­bel – Co­ur­che­vel, www.les3vallees.com Ter­min: 22.03. do 31.03.2019 Cena: 2 200 zł i 30.03. do 06.04.2019 Wy­jazd z Rze­szowa, Kra­kowa, Ka­to­wic, Wro­cła­wia, przy 14 chęt­nych, Łódz, War­szawa za do­płatą 100 zł. Za­kwa­te­ro­wa­nie w LES MENUIRES 1850mnpm– środ­kowa dolina-dogodne...
więcej

AUSTRIA ZILLERTAL

AUSTRIA — ZILLERTAL Hin­ter­tux Glet­scher – May­er­ho­fen – Zell am Zil­ler /z du­żym lodowcem/ Ter­min: 8.02.2019 do 17.02.2019 r. Cena: 2 300 zł/os – zniżki dla ju­nio­rów i seniorów. Moż­li­wość jazdy na 7-dniowy kar­net /w dniu odjazdu/ za do­płatą do kar­netu przy 51% chęt­nych. Zniżki dla ju­nio­rów – 200 zł i dzieci do lat 14 – 600 zł REGION NARCIARSKI – ZILLERTAL Zi­mowa eks­tra­klasa,...
więcej

WŁOCHY / SZWAJCARIA Valle D’AOSTA / ZERMATT

WŁOCHY/SZWAJCARIA – Valle D’AOSTA/ ZERMATT Ce­rvi­nia – Ze­rmatt — Matterhorn Ter­min: 8.02. do 17.02.2019 Cena 2 750 zł/os /rez przy stoku w Ce­rvi­nii, kar­net z Ze­rmat 8.02. do 17.02.2019 Cena 2 400 zł/os /rez przy stoku w Ce­rvi­nii, kar­net Cervinia/Valturnanch Zniżki dla ju­nio­rów 420 zł i se­nio­rów 160 zł wer­sja Cervinia/Zermat. Zniżki dla ju­nio­rów 320 zł i se­nio­rów 130 zł wer­sja...
więcej

FRANCJA SERRE CHEVALIERE

FRANCJA - SERRE CHEVALIERE Ter­min: 8.02 do 17.02.2019 r. – nar­ciar­skie sa­fari cena 2 150 zł/os. Zniżki dla ju­nio­rów – 200 zł i se­nio­rów 100 zł Kar­net Grand Ga­laxy Serre Che­va­liere 3 dni, Les Duex Al­pes 1 dzień, Alpe du Hues 1 dzień, Se­striere 1 dzień. Kar­net Grand Ga­laxy około 900 km tras — tylko re­gion Che­va­liere 2050 zł 250 km atrak­cyj­nych tras, REGION NARCIARSKI Serre...
więcej

WŁOCHY DOLOMITY

Val di Fassa – Arabba – Val Gardena Ter­min: 8.02 do 17.02.2019 Cena: 2 350 zł/os. Zniżki dla ju­nio­rów – 390 zł, i se­nio­rów – 120 zł, REGION NARCIARSKI – DOLOMITY — za­kwa­te­ro­wa­nie w do­li­nie VAL DI FASSA –CAMPITELLO/MAZZIN. Je­den z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych re­gio­nów nar­ciar­skich świata. 640 wy­cią­gów 1200 km tras zjaz­do­wych z czego około 80 % sztucz­nie do­śnie­ża­nych....
więcej


Login