Czarnogóra — Chorwacja — Albania

CZARNOGÓRA – CHORWACJA — ALBANIA wer­sja A Bel­grad – Bu­dva – Ko­tor – Dur­res – Ti­rana — Me­du­gorje — Mo­star Wy­cieczka objazdowo-pobytowa Ter­min: 10.07. do 21.07.15. Cena: 1 650 zł/osobę Cena za­wiera: – 10 x noc­leg, ho­tele ***, po­koje 2 i 3 oso­bowe. 10 x śnia­da­nie, 11 x obiad, – prze­jazd au­to­ka­rem LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje cie­płe gra­tis – zimne od­płat­nie, –...
więcej

Włochy

WŁOCHY To­ska­nia, We­ne­cja, Ra­wenna, Flo­ren­cja, Siena, San Gi­mi­gnano, Pizza, Werona. Ter­min: 27.06 do 04.07.2015. Cena: 1 495 zł/os Ter­min: 06.07 do 13.07.2015. Cena: 1 495 zł/os Cena za­wiera: Za­kwa­te­ro­wa­nie: 5 x noc­leg, ho­tele **/***, po­koje 2 i 3 oso­bowe. Wy­ży­wie­nie: 5 x śnia­da­nie /wzmocnione/, 6 x obiad, Prze­jazd: au­to­kar LUX /klima, WC, vi­deo, ba­rek – na­poje...
więcej

TURCJA

TURCJA Wy­cieczka objazdowo-pobytowa Ter­min: 27.06 do 8.07.2015 Cena: 1 890 zl/osobę Cena za­wiera: Za­kwa­te­ro­wa­nie: ho­tele *** i pen­sjo­naty** /wg pol­skich standardów/. Wy­ży­wie­nie: śnia­da­nia i obia­do­ko­la­cje (HB). – prze­jazd au­to­ka­rem lux sy­pial­nym! /klimatyzacja, WC, ba­rek, video/ na­poje cie­płe gra­tis zimne od­płat­nie, – opieka pi­lota udzie­la­ją­cego wy­ja­śnień za...
więcej

Zapraszamy na Chopok — Słowacja

Za­pra­szamy na Cho­pok – Sło­wa­cja 27.02. – 01.03.2015 Koszt wy­jazdu: 290 /310 zł/os w za­leż­no­ści od stan­dardu pokoju. REGION  NARCIARSKI Cho­pok Nord + So­uth rok­rocz­nie nowy wy­ciąg ! 1. Prie­hyba – Cho­pok 24 oso­bowe ka­biny od­porne na wiatr do 120 km/g, 2. Ko­le­sko – Prie­hyba 50 oso­bowa ko­lejka na­ziemna, 3. Ko­so­drze­wina – Cho­pok 15 oso­bowe ka­biny, Ra­zem: 4 ko­lejki...
więcej

Francja — Trzy Doliny

NARTY FRANCJA — TRZY DOLINY — naj­ta­niej w Pol­sce www.les3vallees.com WERSJA A 6-dniowy kar­net Les Menuires Ter­miny 20.03. do 29.03.2015 r., cena 1 670 zł/os Wy­jazd z Ka­to­wic, po­wrót do Ka­to­wic. Wy­jazd po­twier­dzony, 27.03. do 5.04.2015 r., cena 1 750 zł/os Wy­jazd z Ka­to­wic, po­wrót do Katowic WERSJA B 6-dniowy kar­net Trzy Do­liny /cały re­gion / Moż­li­wość jazdy 1 dzień w Val...
więcej

Francja — Serre Chevalier

NARTY FRANCJA — Nowy kie­ru­nek SERRE CHEVALIER — naj­ta­niej w Polsce! Ter­miny: 16.01. do 25.01.2015 cena 1 570 zł/os Wy­jazd Ka­to­wic 30.01. do 8.02.2015 cena 1 720 zł/os Wy­jazd Ka­to­wic 20.03. do 29.03.2015 cena 1 570 zł/os Wy­jazd Ka­to­wic Au­to­kar sy­pialny po po­twier­dze­niu Moż­li­wość jazdy na 7-dniowy kar­net /w dniu wyjazdu/ za do­płatą do kar­netu — po ak­ce­sie 51%...
więcej


Login