Restor
Stanisław Tor
35-604 Rzeszów Kaczeńcowa 18
NIP: 8131529389
www.restor.net.pl
restor@restor.net.pl
Tel +48 608 087 099 Tel/Fax 17 8574628
Bank Polskie Spółdzielczośći SA OR Rzeszów
Nr konta PLN 83 1930 1392 2001 0002 3546 0001
Nr konta EUR 56 1930 1392 2001 00023546 0002